Dovetail Live

WARUNKI KORZYSTANIA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / DOPUSZCZALNA POLITYKA KORZYSTANIA / POLITYKA COOKIE / TWOJE PRAWA

WARUNKI UŻYTKOWANIA

### Uzyskaj więcej od Dovetail Games Wersja: 2
Ostatnio zmodyfikowane: 11 stycznia 2018 r

1. KIEDY NINIEJSZE WARUNKI MAJĄ ZASTOSOWANIE

Niniejsze Warunki wraz z naszą Polityką prywatności, Polityką plików cookie i Kodeksem postępowania (razem nazywane „Warunkami”) mają zastosowanie w czasie korzystania z naszych witryn internetowych, w tym live.dovetailgames.com (naszej „Witryny”), zarówno jako gość, jak i zarejestrowany użytkownik. Korzystanie z dowolnego Produktu pojawiającego się w naszej Witrynie będzie również podlegać indywidualnej Umowie licencyjnej użytkownika końcowego („EULA”) dla tego produktu. Łącze do umowy EULA dla każdego Produktu można znaleźć na dole niniejszych Warunków. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. Uzyskując dostęp do naszej Witryny i korzystając z niej, oświadczasz, że akceptujesz niniejsze Warunki i zgadzasz się je przestrzegać. Jeśli nie zgadzasz się z Warunkami, prosimy nie korzystać z naszej Witryny. Czasami aktualizujemy niniejsze Warunki, więc prosimy o regularne ich przeglądanie. Warunki zostały ostatnio zaktualizowane w dniu wskazanym na górze strony.

2. INFORMACJE O NAS

Witryna obsługiwana jest przez RailSimulator.com Limited („my”, „nasze” lub „nas”). Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem 6751125. Nasza siedziba i adres handlowy to 3rd Floor North, Fitted Rigging House, Anchor Wharf, The Historic Dockyard, Chatham, Kent, ME4 4TZ, UK. Nasz numer VAT to GB 948 5431 91. Jesteśmy spółką kapitałową.

3. DOSTĘP DO NASZEJ WITRYNY

Dostęp do naszej Witryny jest dozwolony tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany świadczonej przez nas Usługi na naszej Witrynie bez uprzedniego powiadomienia (patrz poniżej). W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo nie będziemy ponosić odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza Witryna będzie niedostępna w jakimkolwiek momencie i przez jakikolwiek okres.
Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części naszej Witryny lub do całej Witryny użytkownikom, którzy zarejestrowali się u nas lub u naszych usługodawców. Na przykład użytkownicy Dovetail Live Store będą musieli założyć konto i zarejestrować się u dostawcy usług detalicznych Dovetail, aby móc pobierać Produkty i Usługi.
Jeśli wybierzesz lub otrzymasz kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub jakąkolwiek inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować takie informacje jako poufne i nie możesz ich ujawniać osobom trzecim. Mamy prawo zablokować dowolny kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło – wybrane przez Ciebie lub przydzielone przez nas – w dowolnym momencie, jeśli naszym zdaniem nie stosujesz się do któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu użytkowania.
Korzystając z naszej Witryny, musisz przestrzegać postanowień naszych Warunków użytkowania.
Odpowiadasz za dokonanie wszelkich ustaleń niezbędnych do uzyskania dostępu do naszej Witryny. Musisz też zadbać o to, żeby wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszej Witryny za pośrednictwem Twojego połączenia internetowego, były świadome niniejszych Warunków i przestrzegały go.

4. CZŁONEK, KONTO, HASŁO I BEZPIECZEŃSTWO

Jeśli nasza Witryna lub jakikolwiek produkt lub usługa oferowana za pośrednictwem naszej Witryny wymaga otwarcia konta, należy ukończyć proces rejestracji, podając nam aktualne, pełne i dokładne informacje, zgodnie z prośbą w odpowiednim formularzu rejestracyjnym. Następnie można wybrać nazwę użytkownika i hasło. Oferujemy również odwiedzającym naszą Witrynę możliwość logowania się przy użyciu konta Steam. Jeśli nie chcesz w ten sposób uzyskiwać dostępu do naszej witryny ani tworzyć nowego konta, możesz zrezygnować z subskrypcji, zmieniając swoje ustawienia.
Chroń swoje hasło oraz inne dane konta. Ponosisz pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i konta (w tym wszystkich haseł, nazw użytkowników i szczegółów konta dla swoich kont Steam i Facebook), a także za wszelkie działania wykonywane na Twoim koncie. Zgadzasz się natychmiast nas powiadomić o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego konta lub innym naruszeniu bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty, jakie możesz ponieść w wyniku używania przez inną osobę Twojego konta i hasła, zarówno z Twoją wiedzą, jak i bez Twojej wiedzy. Możemy jednak pociągnąć Cię do odpowiedzialności za straty poniesione przez nas lub inną stronę w wyniku korzystania z Twojego konta lub hasła przez inną osobę. Nie możesz używać kont innych osób bez ich zgody.

5. PRAWA ZWIĄZANE Z WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Jesteśmy właścicielem lub upoważnionym licencjobiorcą wszystkich własności intelektualnych pojawiających się na naszej Witrynie oraz w Produktach, zasobach, treści i materiałach na niej publikowanych („Treść Witryny”). Ta Treść Witryny jest chroniona prawem autorskim oraz innymi prawami i porozumieniami dotyczącymi własności intelektualnej na całym świecie. Wszystkie takie prawa są wyraźnie zastrzeżone przez Railsimulator.com.
Nie możesz edytować ani modyfikować żadnego aspektu Treści Witryny, w tym jakichkolwiek ilustracji, zdjęć, sekwencji audio/wideo czy grafiki na Witrynie.
Zabrania się wykorzystywania jakiejkolwiek części Treści Witryny do celów komercyjnych bez uzyskania odpowiedniej licencji od nas czy naszych licencjodawców, w zależności od danej Treści.
Jeśli wydrukujesz, skopiujesz lub pobierzesz jakąkolwiek część naszej Witryny czy Treści Witryny, będzie to stanowić istotne naruszenie niniejszych Warunków. W takim przypadku Twoje prawo do korzystania z naszej Witryny natychmiast wygaśnie i musisz, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie wykonane kopie Treści Witryny.

6. POLEGANIE NA PUBLIKOWANYCH INFORMACJACH

Nie należy polegać na dokładności ani kompletności jakichkolwiek komentarzy, informacji i innych materiałów zamieszczonych na Naszej Witrynie. Takie informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady. Musisz uzyskać profesjonalną lub specjalistyczną poradę przed podjęciem lub powstrzymaniem się od podjęcia jakiegokolwiek działania na podstawie zawartości naszej Witryny. Nie udzielamy żadnych gwarancji w odniesieniu do tych informacji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo nie ponosimy odpowiedzialności za takie komentarze, informacje i inne materiały na Witrynie w kontekście polegania na takich materiałach przez odwiedzających naszą Witrynę lub przez kogokolwiek, kto może zostać poinformowany o jakiejkolwiek jej treści.

7. PRODUKTY I USŁUGI OSÓB TRZECICH

Nasza Witryna zapewnia platformę dla aplikacji, witryn internetowych i usług stron trzecich w celu udostępniania tych produktów i usług („Aplikacje stron trzecich”). Korzystanie z tych Aplikacji stron trzecich podlega Warunkom użytkowania i Polityce prywatności strony trzeciej będącej właścicielem lub posiadaczem praw do takich Aplikacji stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za te Warunki. Użytkownik rozumie i zgadza się, że w żaden sposób nie moderujemy ani nie publikujemy i nie odpowiadamy w żaden sposób za zachowanie, funkcje czy zawartość Aplikacji stron trzecich.

8. NASZA WITRYNA REGULARNIE SIĘ ZMIENIA

Naszym celem jest regularne aktualizowanie naszej Witryny. Możemy zmienić jej treść w dowolnym momencie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy zawiesić dostęp do naszej Witryny lub zamknąć ją na czas nieokreślony. Jakikolwiek materiał na naszej Witrynie może być w danej chwili nieaktualny i nie mamy obowiązku aktualizowania takich materiałów. Postaramy się powiadomić Cię z odpowiednim wyprzedzeniem o większych zmianach.

9. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Witryna i Treści Witryny są udostępniane bez żadnych gwarancji, warunków ani zapewnień co do ich dokładności. W zakresie dozwolonym przez prawo My, inni członkowie naszej grupy spółek oraz powiązane z nami osoby trzecie niniejszym wyraźnie wyłączamy:
 • Wszystkie warunki, gwarancje i inne zasady, które w przeciwnym razie mogą być dorozumiane przez ustawę, prawo zwyczajowe lub prawo słuszności.
 • Wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione przez dowolnego użytkownika w związku z naszą Witryną lub w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub skutkami korzystania z naszej Witryny, Treści Witryny, jakichkolwiek witryn internetowych, do których prowadzą łącza i wszelkie zamieszczone na naszej Witrynie materiały, w tym odpowiedzialność za:
  • utratę dochodów lub przychodów;
  • utratę klientów;
  • utratę bezpośrednich lub pośrednich zysków czy kontraktów;
  • utratę oczekiwanych oszczędności;
  • utratę danych;
  • utratę przychylności.
 • Zmarnowany czas kierownictwa czy biura; oraz za wszelkie inne straty lub szkody dowolnego rodzaju, niezależnie od tego, czy powstały i zostały spowodowane czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem umowy lub w jakikolwiek inny sposób, nawet jeśli można było to przewidzieć. Warunek ten jednak nie wyklucza roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia materialnego czy wszelkich innych roszczeń dotyczących bezpośrednich strat finansowych, które nie są zawarte w powyższych kategoriach.
  Nie ma to wpływu na naszą odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania ani na naszą odpowiedzialność za świadome wprowadzenie w błąd czy ogólną kwestię wprowadzenia w błąd ani na żadną inną odpowiedzialność, której nie można wykluczyć lub ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem. Jest to mało prawdopodobne, ale jeśli jakakolwiek treść naszej Witryny uszkodzi Twoje urządzenie lub jakąkolwiek inną zawartość Twojego urządzenia, Prawo ochrony konsumentów zapewnia Ci możliwość żądania odszkodowania.
  Niemniej nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nic, co się z Tobą stanie, jeśli:
 • polegasz na wszelkich poradach, danych, komentarzach, opiniach lub innych materiałach zawartych w jakichkolwiek Treściach Witryny lub łączach, które udostępniamy;
 • w Treściach Witryny lub w sklepie Dovetail Live Store występują błędy, pominięcia, przerwy, opóźnienia, bugi czy wirusy;
 • Twoje dziecko lub inna osoba, która ma dostęp do Twojego konta Dovetail Live Store lub Twojej metody płatności, dokona nieautoryzowanych zakupów za pomocą Twojego konta Dovetail Live Store czy Twojej metody płatności.
 • wyłączymy lub usuniemy jakąkolwiek część Treści Witryny, Dovetail Live Store czy łączy zewnętrznych;
 • usuniemy treści z Twojego konta Dovetail Live Store lub aktualizujemy oprogramowanie zgodnie z niniejszymi Warunkami;
 • zamkniemy Dovetail Live Store. Jeśli zamkniemy Dovetail Live Store, najpierw powiadomimy Cię o tym, aby zapewnić Ci możliwość wykorzystania dostępnych środków z salda Twojego konta Dovetail Live Store. Nie zwrócimy jednak żadnych niewykorzystanych środków.

  1. INFORMACJE O TOBIE I TWOICH WIZYTACH NA NASZEJ WITRYNIE

  Przetwarzamy wszelkie informacje o Tobie zgodnie z naszą Polityką prywatności. Korzystając z naszej Witryny, wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie i gwarantujesz, że wszystkie podane przez Ciebie dane są poprawne.

  1. TRANSAKCJE ZAWARTE NA NASZEJ WITRYNIE

  Jeśli chcesz kupić jakiekolwiek Produkty lub Usługi wyświetlane na naszej Witrynie, każda funkcja zakupu będzie kierować Cię do dostawcy, będącego stroną trzecią, za pośrednictwem którego można kupić takie Produkty lub Usługi. Warunki regulujące zakup i dostarczenie takich Produktów i Usług są wyszczególnione przez dostawcę będącego osobą trzecią („Warunki osób trzecich”). Przed zakupem jakichkolwiek Produktów lub Usług należy dokładnie zapoznać się z Warunkami osób trzecich. Te Warunki osób trzecich określają prawa konsumenckie, a także zobowiązania osoby trzeciej wobec Ciebie jako konsumenta, w tym Twoje prawo do anulowania zakupu, uzyskania zwrotu kosztów oraz otrzymania informacji związanych z Produktami i Usługami.

  1. PRZESYŁANIE MATERIAŁÓW NA NASZĄ WITRYNĘ

  Za każdym razem, gdy korzystasz z funkcji, które umożliwiają publikowanie postów lub udostępnianie lub przesyłanie treści do naszej Witryny, forów lub witryn sieci społecznościowych, zgadzasz się na przestrzeganie naszego Kodeksu postępowania w zakresie standardów treści. Gwarantujesz, że każdy taki wkład jest zgodny z tymi standardami i zwalniasz nas z odpowiedzialności za każde naruszenie tej gwarancji.
  Przesyłając treści do naszej Witryny, zgadzasz się, że takie treści będą uważane za jawne i niezastrzeżone oraz że mamy prawo:
 • używać, hostować, przechowywać, kopiować, rozpowszechniać i ujawniać stronom trzecim wszelkie takie materiały i to w dowolnym celu;
 • modyfikować, edytować lub tworzyć dzieła pochodne Twoich treści, aby lepiej działały z naszymi Usługami;
 • rozpowszechniać Twoje treści w jakikolwiek sposób i tak długo, jak chcemy, w dowolnych mediach na całym świecie, nawet jeśli przestaniesz korzystać z naszej Witryny, Usług i Produktów;
 • moderować wszelkie przesłane treści, co daje nam prawo do ich przeglądania, edytowania czy usuwania, a także w razie potrzeby do przekazywania wszelkich treści policji lub innym odpowiednim władzom.
  Mamy również prawo do ujawnienia Twojej tożsamości jakiejkolwiek osobie trzeciej, która twierdzi, że jakiekolwiek materiały opublikowane lub przesłane przez Ciebie do naszej Witryny stanowią naruszenie jej praw do własności intelektualnej czy prawa do prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec osób trzecich za treść lub dokładność jakichkolwiek materiałów opublikowanych przez Ciebie lub jakiegokolwiek innego użytkownika naszej Witryny.

  1. WIRUSY, HAKOWANIE I INNE WYKROCZENIA

  Nie wolno nadużywać naszej Witryny poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych czy innych materiałów, które są złośliwe lub szkodliwe technologicznie. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej Witryny, serwera, na którym jest przechowywana nasza witryna ani żadnego serwera, komputera czy bazy danych połączonych z naszą Witryną. Nie wolno przeprowadzać na naszą Witrynę cyberataku, na przykład ataku typu „odmowa usługi” czy rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”.
  Naruszenie tego przepisu oznacza przestępstwo na podstawie angielskiej ustawy Computer Misuse Act 1990. Zgłosimy każde takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i współpracujemy z tymi organami, ujawniając im tożsamość osoby naruszającej przepis. W przypadku takiego naruszenia prawo winnej osoby do korzystania z naszej Witryny natychmiast wygaśnie.
  W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane jakąkolwiek formą cyberataku na Stronie, w tym rozproszonym atakiem typu „odmowa usługi”, wirusami czy innymi technologicznie szkodliwymi materiałami, które z kolei mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej Witryny lub z powodu pobierania przez Ciebie wszelkich materiałów zamieszczonych na tej Witrynie lub na dowolnej połączonej z nią witrynie.

  1. ŁĄCZA DO NASZEJ WITRYNY

  Możesz tworzyć łącza do naszej strony głównej pod warunkiem, że robisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie szkodzisz naszej reputacji ani jej nie wykorzystujesz. Nie możesz tworzyć łączy w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, aprobaty czy wsparcia z naszej strony, jeśli nie jest to zgodne z prawdą. Nie możesz tworzyć łączy z żadnej witryny, która nie jest Twoją własnością. Nasza Witryna nie może być umieszczana w żadnej innej witrynie ani nie można tworzyć łączy do żadnej części naszej Witryny innej niż strona główna. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na umieszczanie łączy bez powiadomienia. Witryna, z której tworzysz łącze, musi być pod każdym względem zgodna ze standardami treści określonymi w naszej Polityce dopuszczalnego użytkowania. Jeśli chcesz wykorzystać inne materiały na naszej Witrynie niż te wymienione powyżej, prosimy skierować swoją prośbę do naszej pomocy technicznej online lub napisać do nas na adres: RailSimulator.com Limited T/A Dovetail Games, 3rd Floor North, Fitted Rigging House, Anchor Wharf, The Historic Dockyard, Chatham, Kent, ME4 4TZ, UK.

  1. ŁĄCZA Z NASZEJ WITRYNY

  Nasza Witryna zawiera łącza do innych witryn i zasobów udostępnianych przez strony trzecie. Łącza te służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie mamy kontroli nad zawartością tych witryn czy zasobów i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nie ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich.

  1. JAK MOGĘ JAKO RODZIC/OPIEKUN ZABEZPIECZYĆ SWOJE DZIECI PRZED NIEODPOWIEDNIMI TREŚCIAMI?

  Niektóre treści mogą zawierać rzeczy nieodpowiednie dla nieletnich lub rzeczy, które można uznać za nieprzyzwoite czy obraźliwe. Jeśli pozwalasz dziecku korzystać z komputera lub innego urządzenia w celu uzyskania dostępu do treści, odpowiadasz za podjęcie decyzji, czy treści te są odpowiednie dla Twojego dziecka. Ograniczamy wiek korzystających z naszej Witryny, prosząc użytkowników o podanie daty urodzenia. Możesz to wykorzystać do podejmowania decyzji o treści. Z Witryny nie powinny korzystać osoby poniżej 16. roku życia.

  1. JURYSDYKCJA I STOSOWANE PRAWO

  Sądy angielskie będą miały niewyłączną jurysdykcję w zakresie wszelkich roszczeń wynikających z wizyty na naszej Witrynie lub z nią związanych, chociaż zastrzegamy sobie prawo do wszczęcia postępowania przeciwko użytkownikowi w związku z naruszeniem niniejszych Warunków w jego kraju zamieszkania lub w innym związanym ze sprawą kraju. Niniejsze Warunki i wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich lub związane z nimi lub ich treścią czy formacją (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu Anglii i Walii i będą interpretowane zgodnie z tym prawem.

  1. ZNAKI TOWAROWE

  train-simulator.com jest znakiem towarowym firmy Railsimulator.com Limited. Dovetail, Dovetail Games i Dovetail Live to marki firmy Railsimulator.com Limited. Niniejsze Warunki nie przyznają użytkownikowi żadnych praw do korzystania z tych znaków towarowych i marek. Wszelka reputacja związana z tymi markami i znakami towarowymi jest automatycznie przenoszona na nas.

  1. ODMIANY

  Możemy w dowolnej chwili zmienić niniejsze Warunki użytkowania, zmieniając tę stronę. Oczekujemy, że będziesz od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby sprawdzić wszelkie wprowadzone przez nas zmiany, ponieważ są one dla Ciebie wiążące. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach mogą również zostać zastąpione postanowieniami lub powiadomieniami opublikowanymi w innym miejscu na naszej Witrynie.

  1. OSOBY TRZECIE

  Te Warunki nie dają żadnych możliwych do wyegzekwowania praw żadnej osobie, która nie jest jedną z ich stron.

  1. POTENCJALNE OBAWY

  Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące materiałów pojawiających się na naszej Witrynie, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej lub napisz do nas na adres: RailSimulator.com Limited T/A Dovetail Games, 3rd Floor North, Fitted Rigging House, Anchor Wharf, The Historic Dockyard, Chatham, Kent, ME4 4TZ, UK. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć w ciągu 72 godzin od pierwszego kontaktu.

  Warunki dodatkowe dla PlayStation®

  A. W przypadku zakupów w PlayStation™Store w Ameryce Północnej Zakup i użytkowanie przedmiotów podlega Warunkom świadczenia usług w sieci i Umowie użytkownika. Licencja na tę usługę online została udzielona użytkownikowi przez firmę Sony Interactive Entertainment America.
  B. W przypadku zakupów w PlayStation™Store w Europie Wszelka zawartość zakupiona w sklepie w grze zostanie zakupiona od firmy Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited („SIENE”) i będzie podlegać Umowie użytkownika i Warunkom świadczenia usługi PlayStation™Network, które są dostępne w PlayStation™Store. Sprawdź prawa użytkowania dla każdego zakupu, ponieważ mogą się one różnić w zależności od zakupionych elementów. O ile nie wskazano inaczej, zawartość dostępna w dowolnym sklepie w grze ma taką samą klasyfikację wiekową jak sama gra.

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Railsimulator.com Limited („my”, „nasze”, „nas”) zobowiązuje się do ochrony i poszanowania prywatności użytkownika.
  Niniejsza polityka (wraz z naszymi Warunkami użytkowania i wszelkimi innymi dokumentami, do których się odnosi) określa podstawę, według której zbieramy, przetwarzamy, przechowujemy i wykorzystujemy wszelkie informacje zebrane w związku z witryną live.dovetailgames.com, train-simulator.com i innymi naszymi witrynami internetowymi („Witryny”), a także w związku z naszymi grami, produktami i usługi udostępnianymi w dowolnym formacie i na dowolnej platformie, istniejącej obecnie lub w przyszłości, w tym na przykład na konsoli Xbox One i system PlayStation®4 oraz w usługach Xbox Live i PlayStation™Network (razem zwane „Usługami”). Usługi obejmują oprogramowanie aplikacji mobilnych („Apki”) publikowane przez nas lub na naszych witrynach mediów społecznościowych, a niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszelkich takich Apek i witryn mediów społecznościowych po pobraniu lub przesłaniu kopii Apki i/lub witryny mediów społecznościowych na telefon komórkowy, urządzenie mobilne czy jakiekolwiek inne urządzenie istniejące obecnie lub w przyszłości („Urządzenie”).
  Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące Twoich danych osobowych oraz tego, jak będziemy z nich korzystać.
  W rozumieniu angielskiej ustawy o ochronie danych Data Protection Act 1998 („Ustawa”) administratorem danych jest RailSimulator.com Limited T/A Dovetail Games, 3rd Floor North, Fitted Rigging House, Anchor Wharf, The Historic Dockyard, Chatham, Kent, ME4 4TZ, UK.
  Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane o Tobie:
 • Informacje, które podajesz, wypełniając formularze na naszej Witrynie. Obejmuje to informacje podane podczas rejestracji w celu korzystania z naszej Witryny, subskrybowania do naszej Usługi, publikowania materiałów lub proszenia o więcej Usług. Możemy również poprosić Cię o informacje, gdy będziesz brać udział w sponsorowanym przez nas konkursie czy promocji, a także gdy rejestrujesz się, aby otrzymywać biuletyn internetowy Dovetail, i gdy zgłaszasz problem z naszą Witryną.
 • Jeśli skontaktujesz się z nami, możemy zachować zapis tej korespondencji.
 • Możemy również poprosić Cię o wypełnienie ankiet, których używamy do celów badawczych, chociaż nie musisz na to odpowiadać.
 • Szczegóły transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem naszej Witryny i realizacji zamówień.
 • Szczegóły Twoich wizyt w naszej Witrynie i zasoby, do których uzyskujesz dostęp, w tym rejestracje w rankingach i subskrypcje do biuletynów.
 • Informacje o Urządzeniu: Możemy gromadzić informacje o Urządzeniu lub dowolnym komputerze, z którego pobierasz lub przesyłasz kopię Apki na swoje Urządzenie. Wśród tych informacji mogą znajdować się: unikatowe identyfikatory Urządzenia lub komputera, system operacyjny, typ przeglądarki, informacje o sieci komórkowej, a także numer telefonu Urządzenia. Robimy to w celu administrowania systemem i zgłaszania informacji zbiorczych naszym reklamodawcom.
 • Rodzaj Urządzenia: Możemy zbierać informacje o Urządzeniu, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do naszej Witryny, jeśli robisz to za pomocą urządzenia mobilnego. Informacje te są ograniczone tylko do typu urządzenia i służą wyłącznie do określenia najbardziej odpowiedniego układu ekranu dla Twojego Urządzenia. Dane te nie są w żaden sposób przechowywane.
 • Informacje o miejscu: Możemy zbierać informacje o Twoim położeniu wyłącznie w celu ustawienia zlokalizowanych treści oraz monitorowania na stronie ruchu i jego pochodzenia do celów statystycznych.
 • Rejestrowanie informacji: gdy przeglądasz treści na naszej Witrynie, możemy automatycznie zbierać i przechowywać pewne informacje w rejestrach serwera, w tym informacje o: dostawcy usług internetowych (ISP), kliknięciach, typie i języku przeglądarki, przeglądaniu i opuszczaniu stron wraz z datą lub znacznikami czasu. Nie przechowujemy adresów IP.
 • Unikatowe numery aplikacji: kiedy instalujesz lub odinstalowujesz Usługę zawierającą unikatowy numer aplikacji lub gdy taka Usługa automatycznie wyszukuje aktualizacje, ten numer i informacje o Twojej instalacji, na przykład typ systemu operacyjnego, mogą zostać do nas przesłane.
 • Steam: kiedy uzyskujesz dostęp do naszej Witryny za pośrednictwem konta Steam, możemy automatycznie gromadzić i przechowywać pewne informacje dotyczące takiego konta, takie jak nazwa użytkownika i hasło oraz informacje, do których uzyskiwany jest dostęp z takich kont, aby umożliwić Ci przeglądanie takich informacji z naszej Witryny. Są to np. szczegóły o zakupionych zawartościach do pobrania (DLC) na Steam i zdobyte osiągnięcia w grze. Możesz w dowolnym momencie ukryć takie szczegóły z widoku publicznego i odłączyć konto Steam, zmieniając swoje ustawienia.
  Rodzaje danych osobowych mogą się różnić w zależności od rodzaju wykonywanych przez Ciebie działań. Dane osobowe, które możemy gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać, mogą obejmować między innymi: imię i nazwisko, nazwę użytkownika, płeć, datę urodzenia, numer telefonu, identyfikator naszych Usług lub usług osób trzecich oraz adres e-mail.
  W odniesieniu do Apek nie gromadzimy żadnych danych osobowych ani nieosobowych, tj. danych, które nie umożliwiają bezpośredniej identyfikacji użytkownika, niezależnie od tego, czy jest to adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, numer MAC lub UDID, położenie czy identyfikatory rejestru. Nasze produkty nie zawierają oprogramowania analitycznego.
  Nasza witryna używa plików cookie, aby odróżnić Cię od innych użytkowników naszej Witryny. Pomaga nam to zapewnić dobre doświadczenia podczas przeglądania naszej Witryny, a także pozwala nam ją ulepszać. Szczegółowe informacje na temat używanych przez nas plików cookie i celów, w jakich ich używamy, można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

  GDZIE PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

  Dane, które od Ciebie zbieramy, mogą być przesyłane i przechowywane w miejscu poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez pracowników działających poza EOG, którzy pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców. Taki personel może zajmować się, między innymi, realizacją Twojego zamówienia, przetwarzaniem Twoich szczegółów płatności oraz świadczeniem usług wsparcia. Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na to przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie. Podejmiemy wszelkie niezbędne w granicach rozsądku kroki i zadbamy o to, aby nasi dostawcy również to zrobili, aby Twoje dane były traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności.
  Wszystkie przekazywane nam informacje są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach, które nie są publicznie dostępne. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych online, przechowujemy dane na serwerze chronionym zaporą ogniową (firewall). Jeśli przekazaliśmy użytkownikowi hasło (lub użytkownik sam je wybrał), które umożliwia dostęp do niektórych części naszej Witryny, użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie hasła w tajemnicy. Prosimy nie ujawniać nikomu swojego hasła.
  Niestety przekazywanie danych przez Internet nigdy nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przesyłanych do naszej Witryny. Każdą transmisję wykonujesz na własne ryzyko. Po otrzymaniu od Ciebie danych zastosujemy surowe procedury i funkcje bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

  WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI

  Informacji o Tobie i wszelkich informacji przesłanych za pośrednictwem naszej Witryny używamy:
 • Aby zawartość naszej Witryny była prezentowana w najbardziej wydajny sposób dla Ciebie i Twojego komputera.
 • Aby zapewnić Ci informacje, produkty lub usługi, o które prosisz lub które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, jeśli wyrażasz aktywnie zgodę na kontakt w takich celach.
 • Aby wypełnić nasze zobowiązania wynikające z wszelkich umów zawartych między Nami a Tobą.
 • Aby umożliwić Ci udział w interaktywnych funkcjach naszej Usługi, jeśli się na to zdecydujesz.
 • Aby powiadomić Cię o zmianach w naszej Usłudze.
 • Możemy również wykorzystywać Twoje dane lub zezwolić wybranym osobom trzecim (których szczegóły będą dostępne na naszej Witrynie) na wykorzystanie Twoich danych w celu dostarczenia Ci informacji o towarach i usługach, które mogą Cię zainteresować. Możesz otrzymać kontakt w tej sprawie od nas lub tych osób trzecich. Jeżeli jesteś już naszym klientem, skontaktujemy się z Tobą wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail lub SMS), przekazując informacje o towarach i usługach podobnych do tych, które były przedmiotem Twoich poprzednich zakupów.
  Jeśli jesteś nowym klientem, nasza spółka lub strony trzecie, które wykorzystują za naszym pozwoleniem Twoje dane, skontaktują się z Tobą elektronicznie, ale tylko jeśli aktywnie wyrażasz na to zgodę.
  Jeśli nie chcesz, abyśmy wykorzystywali Twoje dane w ten sposób lub przekazywali je stronom trzecim do celów marketingowych, odznacz odpowiednie pole w formularzu, za pośrednictwem którego gromadzimy od Ciebie dane (formularzu zamówienia lub rejestracji).
  Nie ujawniamy reklamodawcom informacji na temat możliwych do identyfikacji osób, ale możemy przekazać im zbiorcze informacje o naszych użytkownikach (na przykład poinformować reklamodawcę, że w danym dniu jego reklamę kliknęło 500 mężczyzn w wieku poniżej 30 lat). Możemy także używać informacji w zbiorczej formie, aby pomagać reklamodawcom dotrzeć do pożądanych odbiorców (na przykład kobiet mieszkających w dzielnicy Londynu o kodzie pocztowym SW1). Wykorzystujemy zgromadzone od Ciebie dane osobowe, aby spełnić życzenie reklamodawców poprzez wyświetlanie ich reklam docelowym odbiorcom, jednak nie ujawniamy tym podmiotom Twoich danych osobowych.

  UJAWNIANIE TWOICH DANYCH

  Możemy ujawnić Twoje dane osobowe dowolnemu członkowi naszej grupy, tj. podmiotom zależnym, naszej spółce dominującej i jej podmiotom zależnym, zgodnie z opisem w punkcie 1159 brytyjskiej ustawy o spółkach z 2006 roku.
  Możemy ujawniać Twoje dane osobowe stronom trzecim:
 • W razie sprzedaży lub zakupu dowolnej firmy lub aktywów – w tym przypadku możemy ujawnić Twoje dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub takich aktywów.
 • W razie nabycia spółki Railsimulator.com Limited lub zasadniczo wszystkich jej aktywów przez stronę trzecią – w tym przypadku przechowywane przez spółkę dane osobowe na Twój temat znajdą się wśród przekazanych nabywcy aktywów.
 • W razie potrzeby ujawnienia lub udostępnienia Twoich danych osobowych w celu dopełnienia dowolnego obowiązku prawnego bądź egzekwowania lub zastosowania naszego regulaminu użytkowania i innych umów; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa spółki Railsimulator.com Limited, jej klientów lub innych podmiotów. Obejmuje to wymianę informacji z innymi spółkami i organizacjami do celów zapobiegania oszustwom i ograniczania ryzyka kredytowego.

  RODZICE

  Dbamy o bezpieczeństwo i prywatność dzieci korzystających z naszych Usług i uczestniczących w nich.
 • Zachęcamy rodziców i/lub opiekunów prawnych, aby zawsze aktywnie uczestniczyli w doświadczeniach dzieci w Internecie. Nie kontaktujemy się świadomie z dziećmi poniżej 16. roku życia ani nie gromadzimy od nich informacji bez wyraźnej zgody ich rodziców/opiekunów prawnych. Jeśli uważasz, że nieumyślnie zgromadziliśmy takie informacje, prosimy o kontakt w celu niezwłocznego udzielenia zgody rodzicielskiej lub usunięcia takich informacji.
 • W przypadku inicjatyw, na potrzeby których musimy gromadzić dane osobowe (np. konkursy) zbieramy tylko dane osobowe niezbędne do administrowania daną inicjatywą. Jeśli Twoje dziecko jest w wieku poniżej 16 lat, będziemy zbierać dane osobowe i wykorzystywać je wyłącznie w zakresie, w jakim udzielono nam na to wyraźnej zgody przekazanej pocztą e-mail lub listownie.
 • Co do zasady gdy publikujemy listę zwycięzców konkursu w naszej Witrynie, wskazujemy tylko imię dziecka, pierwszy inicjał nazwiska, kraj, wiek lub grupę wiekową. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do nadzorowania korzystania z Internetu przez swoje dzieci. Prosimy poinstruować dzieci, aby zawsze pytały o Twoje pozwolenie przed podaniem danych osobowych.
  DZIECKO Pamiętaj, aby korzystać z Internetu bezpiecznie i z rozwagą. Zawsze pytaj rodzica lub opiekuna prawnego o pozwolenie przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych. Dotyczy to między innymi Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu domowego, numeru telefonu, szkoły, do której uczęszczasz, oraz wszelkich innych informacji, które umożliwiłyby komuś kontakt z Tobą w Internecie lub poza nim.
  Czasami organizujemy konkursy internetowe, w których możesz wziąć udział. Pamiętaj, aby zawsze pytać rodzica lub opiekuna prawnego o zgodę przed przystąpieniem do jakiegokolwiek konkursu w naszej Witrynie.

  DOSTĘP DO INFORMACJI

  Ustawa daje Ci prawo dostępu do informacji przechowywanych na temat Ciebie. Możesz zrealizować je zgodnie z Ustawą. Wszelka prośba o dostęp podlega opłacie 10 GBP mającej na celu pokrycie kosztów poniesionych przez nas w celu udostępnienia Tobie informacji, które posiadamy na Twój temat.

  ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

  Wszelkie zmiany, jakie wprowadzimy w naszej polityce prywatności, zostaną opublikowane na tej stronie i, gdy będzie to stosowne, powiadomimy Cię o nich w wiadomości e-mail.

  KONTAKT

  Pytania, uwagi i prośby dotyczące niniejszej polityki prywatności należy kierować na adres: RailSimulator.com Limited T/A Dovetail Games, 3rd Floor North, Fitted Rigging House, Anchor Wharf, The Historic Dockyard, Chatham, Kent, ME4 4TZ, Wielka Brytania. Postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin od otrzymania pisma.

  ZASADY DOPUSZCZALNEGO UŻYTKOWANIA

  Niniejsze zasady dopuszczalnego użytkowania ustanawiają warunki, na których możesz uzyskiwać dostęp do naszych Witryn. Mają one zastosowanie do wszystkich użytkowników naszych Witryn i osób je odwiedzających. Korzystanie przez Ciebie z naszej Witryny jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na przestrzeganie wszystkich zasad określonych w niniejszych zasadach dopuszczalnego użytkowania, które uzupełniają Warunki.
  live.dovetailgames.com jest witryną obsługiwaną przez spółkę Railsimulator.com Limited („my”, „nasze” lub „nas”). Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem 6751125. Nasza siedziba znajduje się pod adresem 3rd Floor North, Fitted Rigging House, Anchor Wharf, The Historic Dockyard, Chatham, Kent, ME4 4TZ, UK. Nasz główny adres handlowy to 3rd Floor North, Fitted Rigging House, Anchor Wharf, The Historic Dockyard, Chatham, Kent, ME4 4TZ, UK. Nasz numer VAT to GB 948 5431 91.

  ZABRONIONE ZASTOSOWANIA

  Możesz korzystać z naszej Witryny wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Zabrania się korzystania z naszej Witryny:
 • W sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa lokalnego, krajowego lub międzynarodowego.
 • W sposób niezgodny z prawem lub oszukańcy bądź cechujący się niezgodnymi z prawem lub oszukańczymi zamiarami bądź skutkami.
 • W celu wyrządzenia lub podjęcia próby wyrządzenia szkody osobom niepełnoletnim w dowolny sposób.
 • W celu świadomego odbioru, przesłania, pobrania, użycia lub podobnego użycia materiałów niezgodnych z naszymi standardami dotyczącymi treści.
 • W celu przekazania lub zlecenia wysłania materiałów reklamowych lub promocyjnych, które są niechciane lub na których przesłanie nie wyrażono zgody, bądź jakichkolwiek innych form spamu.
 • W celu świadomego przekazania danych, wysłania lub przesłania materiałów zawierających wirusy, trojany, robaki, bomby czasowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie typu spyware, adware lub inne szkodliwe programy bądź podobny kod komputerowy stworzony w celu wyrządzenia negatywnego wpływu na działanie dowolnego oprogramowania lub sprzętu komputerowego.
  Zobowiązujesz się również:
 • Nie kopiować, powielać lub odsprzedawać jakiejkolwiek części naszej Witryny w sposób niezgodny z naszym Regulaminem.
 • Nie uzyskiwać nieupoważnionego dostępu do następujących elementów, nie ingerować w nie, nie odtwarzać ich kodu źródłowego, nie uszkadzać ich ani nie pozyskiwać:
 • dowolne części naszej Witryny i jej zawartość;
 • dowolne urządzenia lub sieci, na/w których nasza Witryna jest przechowywana;
 • dowolne oprogramowanie używane do dostarczania naszej Witryny;
 • dowolne produkty lub usługi używane w związku z naszą Witryną lub w niej występujące;
 • dowolne urządzenia, sieci lub programy będące własnością strony trzeciej lub przez nią używane.

  USŁUGI INTERAKTYWNE

  Możemy świadczyć na łamach naszej Witryny usługi interaktywne takie jak:
 • fora produktów,
 • media społecznościowe,
 • forum do publikowania komentarzy i artykułów,
 • funkcje udostępniania treści przez użytkowników,
 • interaktywne listy materiałów do czytania.
  W przypadku świadczenia usług interaktywnych udostępnimy przejrzyste informacje na temat rodzaju oferowanej usługi, tego, czy jest moderowana oraz formy moderacji (ludzkiej czy technologicznej).
  Dopełnimy wszelkich starań, aby ocenić wszelkie ryzyko dotyczące stron trzecich, na jakie są narażeni użytkownicy (w szczególności dzieci) korzystający z usługi interaktywnej świadczonej na łamach naszej Witryny, i w każdym przypadku, mając na względzie takie ryzyko, podejmiemy decyzję co do stosowności moderowania danej usługi (włącznie z rodzajem moderacji). Nie mamy jednak obowiązku nadzorowania, monitorowania ani moderowania jakichkolwiek usług interaktywnych świadczonych na łamach naszej Witryny. Ponadto wyraźnie wyłączamy odpowiedzialność za straty lub szkody wynikające z użytkowania usługi interaktywnej przez użytkownika w sposób niezgodny z naszymi standardami dotyczącymi treści, bez względu na to, czy usługa ta jest moderowana czy nie.
  Korzystanie z naszych usługi interaktywnych przez osoby niepełnoletnie (w wieku poniżej 16 lat) podlega zgodzie ich rodzica lub opiekuna prawnego. Zdecydowanie zalecamy, aby rodzice, którzy pozwalają dzieciom na korzystanie z usługi interaktywnej, poinformowali je o bezpieczeństwie w Internecie, ponieważ moderacja nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa. Zanim rodzic lub opiekun prawny pozwoli osobom niepełnoletnim na korzystanie z usług interaktywnych, osoby te powinny znać wiążące się z tym ryzyko.
  W przypadku moderowanej przez nas usługi interaktywnej umożliwimy Ci kontakt z moderatorem w razie wątpliwości lub trudności, a także podamy szczegółowe zasady dotyczące wycofywania, kontrolowania i możliwego usuwania moderowanych treści.

  STANDARDY DOTYCZĄCE TREŚCI

  Niniejsze standardy dotyczące treści mają zastosowanie do wszelkich materiałów i treści (w tym w postaci tekstu, mowy, dźwięków i treści audiowizualnych) umieszczanych przez Ciebie w naszej Witrynie (przekazywane treści) oraz związanych z nimi usług interaktywnych. Musisz przestrzegać zarówno litery, jak i ducha następujących standardów. Standardy mają zastosowanie do każdej części wkładu, a także jego całości. Przekazywane treści muszą:
 • Być dokładne (w przypadku oświadczeń dotyczących faktów).
 • Odzwierciedlać rzeczywistą opinię użytkownika (w przypadku treści przedstawiających opinie).
 • Być oryginalnym dziełem użytkownika i nie stanowić plagiatu.
 • Być zgodne z przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii oraz dowolnym kraju, w którym są publikowane.
  Przekazywane treści nie mogą:
 • Zawierać materiałów zniesławiających jakąkolwiek osobę.
 • Zawierać materiałów zniesławiających o charakterze obscenicznym, obraźliwym, nienawistnym lub podburzającym.
 • Promować materiałów o charakterze erotycznym.
 • Promować przemocy.
 • Promować dyskryminacji na tle rasy, płci, religii, narodowości, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub wieku.
 • Naruszać lub prowadzić do powstania zarzutu naruszenia praw autorskich, praw do bazy danych, znaków towarowych, tajemnic handlowych, prywatności, praw do wizerunku, praw osobistych, praw wynikających z własności lub innych praw własności intelektualnej dowolnej osoby. W związku z powyższym w odniesieniu do istniejących artykułów, reportażów, utworów muzycznych, klipów wideo lub innych materiałów objętych prawami autorskimi co do zasady wymagana będzie wyraźna zgoda właścicieli odpowiednich praw autorskich.
 • Stwarzać dużego prawdopodobieństwa wprowadzenia jakiejkolwiek osoby w błąd.
 • Powstawać w sposób naruszający obowiązki prawne wobec strony trzeciej takie jak obowiązki umowne czy obowiązki zachowania poufności.
 • Promować nielegalnej działalności.
 • Zagrażać prywatności innych osób lub ją naruszać bądź powodować uciążliwości, niedogodności lub zbędny stres.
 • Stwarzać dużego prawdopodobieństwa martwienia, denerwowania, ośmieszenia, niepokojenia lub denerwowania innej osoby.
 • Być używane do podszywania się pod dowolną osobę lub fałszowania tożsamości bądź powiązań z dowolną osobą.
 • Stwarzać wrażenia, że pochodzą od nas, jeśli nie jest to prawda.
 • Promować niezgodne z prawem działania, takie jak (wyłącznie w drodze przykładu) naruszenie praw autorskich lub niestosowne użytkowanie komputera bądź pomaganie w wykonywaniu takich działań.
 • Obejmować floodingu, spamowania lub reklam. Flooding to wielokrotne publikowanie tego samego komentarza na tym samym forum; spamowanie to publikowanie tego samego (lub bardzo podobnego) komentarza na wielu forach. Zakazuje się wszelkich reklam, łańcuszków, piramid finansowych, wiadomości-śmieci oraz innych form zachęty handlowej.
 • Zawierać niestosowne lub zbędne adresy witryn lub adresy URL. Łącza do materiałów pornograficznych, handlowych lub innych niestosownych treści mogą zostać skasowane.
  ZAWIESZENIE I USUNIĘCIE KONTA
  Określimy wedle własnego uznania, czy w toku korzystania z naszej Witryny przez Ciebie doszło do naruszenia niniejszych zasad dopuszczalnego użytkowania. Jeśli wystąpi takie naruszenie, możemy podjąć działanie uznane przez nas za stosowne.
  Nieprzestrzeganie niniejszych zasad dopuszczalnego użytkowania stanowi istotne naruszenie regulaminu użytkowania, na mocy którego masz prawo korzystać z naszej Witryny, i może skutkować podjęciem przez nas jednego lub wszystkich z następujących działań:
 • Natychmiastowe, tymczasowe lub trwałe wycofanie Twojego prawa do korzystania z naszej Witryny.
 • Natychmiastowe, tymczasowe lub trwałe usunięcie postów lub materiałów przesłanych przez Ciebie do naszej Witryny.
 • Przekazanie Tobie ostrzeżenia.
 • Wszczęcie wobec Ciebie postępowania prawnego mającego na celu uzyskanie rekompensaty za wszelkie koszty (w tym między innymi stosowne koszty administracyjne i koszty obsługi prawnej) wynikające z naruszenia.
 • Dalsze postępowanie prawne wobec Twojej osoby.
 • Ujawnienie takich informacji organom ścigania, jeśli uznamy to za stosownie niezbędne.
  Wyłączamy odpowiedzialność za działania podjęte w odpowiedzi na naruszenia niniejszych zasad dopuszczalnego użytkowania. Powyższa lista działań podejmowanych w związku z naruszeniem nie jest wyczerpująca i możemy podjąć inne działania uznane przez nas za stosowne.

  ZMIANY W ZASADACH DOPUSZCZALNEGO UŻYTKOWANIA

  Możemy w dowolnej chwili zmienić niniejsze zasady dopuszczalnego użytkowania, modyfikując tę stronę. Oczekujemy, że będziesz od czasu do czasu sprawdzać tę stronę pod kątem wprowadzonych przez nas zmian, ponieważ są one dla Ciebie prawnie wiążące. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszych zasadach dopuszczalnego użytkowania mogą również zostać zastąpione postanowieniami lub powiadomieniami opublikowanymi w innym miejscu naszej Witryny.

  POLITYKA PLIKÓW COOKIE

  Nasza witryna używa plików cookie, aby odróżnić Cię od innych użytkowników naszej Witryny. Pomaga nam to zapewnić dobre doświadczenia podczas przeglądania naszej Witryny, a także pozwala nam ją ulepszać. Szczegółowe informacje na temat używanych przez nas plików cookie i celów, w jakich ich używamy, można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

  GDZIE PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

  Dane, które od Ciebie zbieramy, mogą być przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) i tam przechowywane. Mogą być również przetwarzane przez pracowników działających poza EOG, którzy pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców. Taki personel może zajmować się, między innymi, realizacją Twojego zamówienia, przetwarzaniem Twoich szczegółów płatności oraz świadczeniem usług wsparcia. Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na to przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie. Podejmiemy wszelkie niezbędne w granicach rozsądku kroki, aby Twoje dane były traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
  Wszystkie przekazywane nam informacje są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach, które nie są publicznie dostępne. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych online, przechowujemy dane na serwerze chronionym zaporą ogniową (firewall). Jeśli przekazaliśmy użytkownikowi hasło (lub użytkownik sam je wybrał), które umożliwia dostęp do niektórych części naszej Witryny, użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie hasła w tajemnicy. Prosimy nie ujawniać nikomu swojego hasła.
  Niestety przekazywanie danych przez Internet nigdy nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przesyłanych do naszej Witryny. Każdą transmisję wykonujesz na własne ryzyko. Po otrzymaniu od Ciebie danych zastosujemy surowe procedury i funkcje bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

  WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI

  Informacji o Tobie i wszelkich informacji przesłanych za pośrednictwem naszej Witryny używamy:
 • Aby zawartość naszej Witryny była prezentowana w najbardziej wydajny sposób dla Ciebie i Twojego komputera.
 • Aby zapewnić Ci informacje, produkty lub usługi, o które prosisz lub które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, jeśli wyrażasz aktywnie zgodę na kontakt w takich celach.
 • Aby wypełnić nasze zobowiązania wynikające z wszelkich umów zawartych między Nami a Tobą.
 • Aby umożliwić Ci udział w interaktywnych funkcjach naszej usługi, jeśli się na to zdecydujesz.
 • Aby powiadomić Cię o zmianach w naszej usłudze.
  Możemy również wykorzystywać Twoje dane lub zezwolić wybranym stronom trzecim na wykorzystanie Twoich danych w celu dostarczenia Ci informacji o towarach i usługach, które mogą Cię zainteresować. Nasza spółka lub te strony trzecie mogą skontaktować się z Tobą w tej sprawie. Jeżeli jesteś już naszym klientem, skontaktujemy się z Tobą wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail lub SMS), przekazując informacje o towarach i usługach podobnych do tych, które były przedmiotem Twoich poprzednich zakupów.
  Jeśli jesteś nowym klientem, nasza spółka lub strony trzecie, które wykorzystują za naszym pozwoleniem Twoje dane, skontaktują się z Tobą elektronicznie, ale tylko jeśli wyrażasz na to zgodę.
  Jeśli nie chcesz, abyśmy wykorzystywali Twoje dane w ten sposób lub przekazywali je stronom trzecim do celów marketingowych, zaznacz lub odznacz, zależnie od sytuacji, odpowiednie pole w formularzu, za pośrednictwem którego gromadzimy od Ciebie dane (formularzu zamówienia lub rejestracji).
  Nie ujawniamy reklamodawcom informacji na temat możliwych do identyfikacji osób, ale możemy przekazać im zbiorcze informacje o naszych użytkownikach (na przykład poinformować reklamodawcę, że w danym dniu jego reklamę kliknęło 500 mężczyzn w wieku poniżej 30 lat). Możemy także używać informacji w zbiorczej formie, aby pomagać reklamodawcom dotrzeć do pożądanych odbiorców (na przykład kobiet mieszkających w dzielnicy Londynu o kodzie pocztowym SW1). Możemy wykorzystywać zgromadzone od Ciebie dane osobowe, aby spełnić życzenie reklamodawców poprzez wyświetlanie ich reklam odbiorcom docelowym.

  TWOJE PRAWA

  WPROWADZENIE

  Możemy gromadzić dane dotyczące korzystania przez Ciebie z oprogramowania i zasobów internetowych Dovetail Games (firmy spółki RailSimulator.com), w tym między innymi serwisu „Dovetail Live”.

  PODSTAWOWE PRAWA

  Przysługują Ci ważne prawa dotyczące danych osobowych, które przechowujemy na temat Twojej osoby, oraz ich przetwarzania przez nas. Obejmują one:
 • Prawo do poproszenia nas o nieprzetwarzanie Twoich danych osobowych do celów marketingowych. Możesz zrealizować je, zmieniając preferencje w serwisie Dovetail Live lub kontaktując się z nami.
 • Prawo do poproszenia nas o ujawnienie przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat.
 • Prawo do zapytania nas o sposób przetwarzania Twoich danych.
 • Prawo do zapytania nas o okres, przez jaki Twoje dane są przechowywane.
 • Prawo do poproszenia nas o poprawienie nieprawidłowości w Twoich danych osobowych.
 • Prawo do otrzymania informacji o tożsamości jakichkolwiek stron trzecich, którym udostępniamy Twoje dane osobowe.
 • Prawo do poproszenia nas o zniszczenie lub usunięcie Twoich danych osobowych.
 • Prawo do poproszenia nas o nieprzetwarzanie Twoich danych.

  REALIZOWANIE TWOICH PRAW

  Jeśli chcesz zrealizować dowolne z powyższych praw, skontaktuj się z nami mailowo pod adresem dataprotectionofficer@dovetailgames.com. Możesz także wysłać nam pismo na adres RailSimulator.com Limited T/A Dovetail Games, 3rd Floor North, Fitted Rigging House, Anchor Wharf, The Historic Dockyard, Chatham, Kent, ME4 4TZ, UK.

  NASZE OBOWIĄZKI WOBEC CIEBIE

  Postaramy się odpowiedzieć na każdą zasadną prośbę w ciągu 14 dni.
  Jeśli nie będziemy w stanie zrealizować prośby, odpowiemy na nią, podając przyczyny odmowy.
  Możemy obciążyć Cię zasadną opłatą z tytułu kosztu rozpatrzenia prośby, jednak postaramy się ograniczyć wszelkie koszty do minimum. Ponadto powiadomimy Cię zawczasu o wszelkich takich opłatach przed ich nałożeniem i rozpoczniemy postępowanie wyłącznie po zaakceptowaniu przez Ciebie wydatków z tego tytułu.
  Jeśli będziemy chcieli wykorzystać Twoje dane osobowe do celu wykraczającego poza pierwotny zakres udzielonej przez Ciebie zgody, uzyskamy przedtem od Ciebie dodatkową zgodę.

  WITRYNY STRON TRZECICH

  Nasza Witryna może zawierać łącza do witryn sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. Jeśli otworzysz łącze do takiej witryny, będzie obowiązywała Cię polityka prywatności ustanowiona przez właściciela danej witryny. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za dane przekazane przez Ciebie takim witrynom. Sprawdź odpowiednie polityki przed przesyłaniem do takich witryn jakichkolwiek danych osobowych.
Dovetail Live
17 Jul
WARUNKI KORZYSTANIA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / DOPUSZCZALNA POLITYKA KORZYSTANIA / POLITYKA COOKIE / TWOJE PRAWA
Dovetail Live uses cookies to enhance your user experience.